Wirtualna Uczelnia

UWAGA,UWAGA,UWAGA!!!
Z dniem 30.09.2012 nastąpiła zmiana sposobu logowania do WU dla dydaktyków.
Od teraz loginem dydaktyka jest dotychczasowy identyfikator poprzedzony małą literą p (np.: p123).